Pizza margherita

Pizza margherita

Pizza margherita

6€

mozzarella, mix cheese, tomato sauce