Pizza margherita

Pizza margherita

Pizza margherita

mozzarella, mix cheese, tomato sauce